En lørdagsdåb er en gudstjeneste, der har dåben som overordnet tema. Salmer, bønner og prædiken handler om dåben og dens betydning. Dåbsfamilierne og faddere kan, hvis man har lyst, være med i planlægningen af gudstjenesten, vælge salmer og musik osv, så vi i fællesskab kan skabe en festlig og højtidelig dag.

En dåbsgudstjeneste varer en lille time - afhængig af hvor mange børn der skal døbes.

Der er mulighed for lørdagsdåb

2020:
7. marts kl. 11
6. juni kl. 11