En lørdagsdåb er en gudstjeneste, der har dåben som overordnet tema. Salmer, bønner og prædiken handler om dåben og dens betydning. Dåbsfamilierne og faddere kan, hvis man har lyst, være med i planlægningen af gudstjenesten, vælge salmer og musik osv, så vi i fællesskab kan skabe en festlig og højtidelig dag.

En dåbsgudstjeneste varer en lille time - afhængig af hvor mange børn der skal døbes.

Der er mulighed for lørdagsdåb

2019:

1. juni kl. 11
28. september kl. 11
30. november kl. 11