Dåbsgitteret

Dåbsgitteret eller fontelukkelset menes - som størstedelen af kirkens træskærerarbejder - at være udført af Lauridtz Jensen Essenbæk i slutningen af 1600 tallet.
 

I dag er dåbsgitteret placeret længst mod syd i Kong Hans´kapel, men menes oprindeligt at have været placeret i kirkens nordvestende. Her fungerede det som afskærmning omkring døbefonten.

Nederst på dåbsgitteret har kunstneren udført otte bibelske billedrelieffer med tilknytning til dåben.