Dåb

Når et barn skal døbes, aftales dato og sted ved at rette henvendelse til kirkekontoret. Her giver forældrene endvidere besked om, hvad barnet hedder eller skal hedde. Desuden skal de oplyse navne og adresser på de 2-5 pårørende eller venner, som skal være barnets faddere. Faddere skal være døbt og helst være nået konfirmationsalderen - ca. 14 år.
 

Når aftale om dåb er skrevet i kalender sender kirkekontoret en bekræftelse til forældrene med oplysningen om, hvilken præst, der skal foretage dåben. I bekræftelsen bedes forældrene tage kontakt til præsten med henblik på at finde en tid til en dåbssamtale. Ved denne samtale fortæller præsten om dåbens betydning og om dens ritual.

 

I Sct. Mortens Sogn finder dåben sted ved højmessen om søndagen. Ca. 4 gange om året, på udvalgte datoer, er der mulighed for at få sit barn døbt en lørdag ved en såkaldt dåbsgudstjeneste. Læs mere om disse lørdagsdåb ved at klikke her.