Klokkespillet

I forbindelse med Sct. Mortens Kirkes 500 års jubilæum i 1994 blev der gennem offentlige indsamlinger og en lang række donationer fra fonde, private virksomheder samt Randers Byråd skaffet midler til anskaffelse af et klokkespil. Det er naturligt placeret i løgkuplen under kirkespiret. Det består af 48 bronzeklokker, hvor den mindste er ganske lille og ubetydelig af vægt og den største vejer 250 kilo. Klokkespillet rangerer altså blandt et af de største i norden.

Slagbordet, eller stokkeklaviaturet, der aktiverer klokkerne ligner mest et klaver, men ligesom på et orgel spilles der både med hænderne og fødderne. Klaviaturets sorte og hvide tangenter er på klokkespillet udformet som træstave. Klokkenisten slår ned med knyttede næver. Ved særlige lejligheder må klokkenisten kravle op i det trange kirketårn, men ellers styres klokkespillet elektronisk via en computer. Der er indkodet mange hundrede melodier med både kirkelig og verdslig musik, der alt efter tidspunkt på dagen og årstiden på faste tidspunkter lyder ud over byen til glæde og eftertankt for byens borgere og gæster.

Sct. Mortens Kirkes Klokkespil lød første gang ud over byens tage, søndag den 11. september 1994.