Døbefonten

Døbefonten blev indviet palmesøndag 1951. Den er udført i okseblodsfarvet keramik af Jais Nielsen.

På alle fire sider af den kubiske blok er der relieffer og latinske indskrifter.

Mod øst ses Jesu dåb, mod vest Jesus velsigner de små børn, mod syd Gravlæggelsen og mod nord Opstandelsen.

Sinite pavulos nolete eos enim regnum coelorum betyder: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.