Visioner

Visioner, mål, konkrete prioriteringer

Menighedsrådets opgave er først og sidst at arbejde for kirkens liv og vækst og at skabe de bedst mulige rammer for arbejdet med den kristne forkyndelse

Og rådets vision er derefter at kombinere konstaterede behov i sognet, byen og vores samfund med vore aktuelle ressourcer med hensyn til kirker, inventar og lokalemæssigt i øvrigt samt ikke mindst medarbejdernes uddannelse, evner og engagement og som mål at gøre sognet til stedet, hvor der arbejdes med fremme af

Åben kirke / Kirkelig folkeoplysning / Kirkemusik / Diakonalt arbejde

Menighedsrådets mål for sognet:

  • For gudstjenester og kirkelige handlinger at bevare en bred folkelig kontakt, understrege den, styrke og udvikle den. I begge kirker.
  • At kirken opleves som åben og imødekommende. Dette både i helt konkret betydning: At kirken er åben for besøgende i mange af døgnets timer og således at kirkens medarbejdere kan træffes i kirken. Og i mere overført betydning: At kirken opleves som åben og imødekommende for sognets og byens borgere og mange forskellige samarbejdspartnere.
  • Fastholde og udvikle arbejdet med den kirkelige folkeoplysning og herved tilbyde mulighed for indlevelse i kristen dannelse og omverdenstolkning. Den kristne dannelse er resultatet af en stadig proces, som man aldrig bliver færdig med.
  • At fastholde og udvikle sognet som et sted for et særligt kirkemusikliv, med høj kvalitet.
  • At kirkens diakonale ansvar tages alvorligt og indgår som en dimension i sognets hele liv.

Menighedsrådets konkrete prioriteringer for sognet

  • Holde drøftelsen vedr. gudstjenester og kirkelige handlinger levende.
  • Sikre en fortsat god daglig åbningstid i kirkerne – herunder ved inddragelse af frivillige.
  • Fastholde og udvikle samarbejdet med skoler, daginstitutioner, ældrecentre, foreninger, organisationer og andre mulige samarbejdspartnere. Herunder overveje aktiviteter målrettet grupper, der ikke så ofte kommer i kirken og til dens arrangementer.
  • Overveje en ny organisering af det folkeoplysende arbejde i sognet.
  • Bevare og fortsat udvikle kirkemusiklivet – det gælder både hvad angår musikken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, korarbejde og koncerter
  • Fastholde og udvikle samarbejdet med Kirkens Korshær om det diakonale arbejde i sognet.
  • Færdiggøre renovering af Klosterkirken – herunder nyt klokketårn.
  • Bevare historisk inventar – herunder aktuelt renovering af kirkens fordør.
  • Bevare og vedligeholde præsteboligen.
  • Fastholde og udvikle kirkens kommunikation med menigheden ved annoncering, hjemmeside, sociale medier m.v.