Morgensang

Torsdag d. 4. juni kl. 10

Det er godt at synge. - Det er sundt for sjælen og sundt for kroppen.

Der stilles ikke krav til din stemme. Alle synger efter evne, lyst og muligheder

Alle kan være med!


Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde tirsdag d. 9. juni kl. 19.

Til september er der atter valg til menighedsråd – hvor der skal vælges menighedsråd for de næste fire år. I forbindelse med valget indbyder det siddende menighedsråd til orienteringsmøde tirsdag. d. 9. juni kl. 19. Mødet afholdes i Sct. Mortens Hus, Staldgårdsgade 2. På mødet vil menighedsrådet fortælle om det arbejde, der har stået på i den forgangne valgperiode og hvilke planer der måtte være fremadrettet. På aftenen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til menighedsrådets arbejde.

Forud for orienteringsmødet kl. 18 afholder menighedsrådet ekstraordinært menighedsrådsmøde, hvor eneste punkt er godkendelse af det endelige budget for 2021. Dagsorden kan læses her.