Når et barn bliverer født, sendes der, via CPR-systemet, besked til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. Kirkekontoret får også besked, selv om man ikke er medlem af Folkekirken eller man tilhører en anden trosretning.

Er barnets forældre ikke gift, kan der inden 14 dage afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Herefter afgives erklæringen til Statsforvaltningen. OA-erklæringen skal indsendes digitalt via www.borger.dk . Dette kræver dog at både moderen og faderen har NemId.