Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn skal du som udgangspunkt søge digitalt via borger.dk.

Er dette, af en eller anden grund ikke muligt, kan du henvende dig til kirkekontoret i det sogn, du bor. Kirkekontoret vil være dig behjælpelig med oplysning og vejledning.

Blanketten til anmeldelse af navneændring udfyldes digitalt på www.borger.dk For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr på 510 kr. Betaling finder sted via samme hjemmeside.

 

I tilfælde hvor navneændringen ikke kan imødekommes, tilbagebetales gebyret ikke.