Tilbud i Sct. Mortens Sogn - kun for mænd.

Rundt om i Randers By vælder det op med en masse gode tilbud - Fællessang, Babysalmesang, klubber der strikker dåbsklude osv. osv. Men tilbud der henvender til mændene er der ikke overvældende mange af.

Dette vil vi, i Sct. Mortens Sogn, forsøge at rette op på ved at arrangere en lille foredragsrække over et antal tirsdage. Med disse foredrag vil vi forsøge at sætte fokus på, hvad der kunne være af særlig interesse for os mænd!

Sæt kryds i kalenderen:

Tirsdag d. 26. februar kl. 16: Lysbilledforedrag med billeder fra Randers i 50´erne ved Tina Knudsen Jensen. Musuem Østjylland.

Tirsdag d. 26. marts kl. 16: "Livet når ens ansigt egner sig til radio". Foredrag ved Morten Hausborg, journalist og kommentator på DR.

Efter dagens foredrag er der fri snak over et stykke smørrebrød.

Pris: 25 kr.