Tilbud i Sct. Mortens Sogn - kun for mænd.

Rundt om i Randers By vælder det op med en masse gode tilbud - Fællessang, Babysalmesang, klubber der strikker dåbsklude osv. osv. Men tilbud der henvender til mændene er der ikke overvældende mange af.

Dette vil vi, i Sct. Mortens Sogn, forsøge at rette op på ved at arrangere en lille foredragsrække over et antal tirsdage. Med disse foredrag vil vi forsøge at sætte fokus på, hvad der kunne være af særlig interesse for os mænd!

Der er ikke flere foredrag i foråret. Herreværelset åbner op for en ny sæson til efteråret.