Prædikestolen

Prædikestolen af egetræ med opgangssparti og himmel tilskrives Lauridtz Jensen Essenbæk.

En indskrift over opgangsdøren fortæller, at stolen i 1686 skænkedes af Søren Simonsen og hustru Siri Hemmingsdatter:

Gud til ære Kirken til zir og andre til et godt eksempel

I 11 billeder, flankeret af apostelfigurer, skildres Jesu lidelseshistorie.

Prædikestolen bæres af en siddende Moses, der repræsenterer den gamle pagt, hvorpå den nye pagt hviler.

På prædikestolens syvkantede himmel ses på hvert hjørne en engel med et lidelsesredskab.

Omkring lanternen, adskilt af snoede søjler, ses de fire evangelister med deres symboler.

Øverst er placeret Den sejrende Kristus, der træder på døden og djævelen i form af en benrad med le og en drage.