Personalet

Dorte Jakobsen
Kirketjener
Tlf.: 2151 4315
Mail: kirketjenerdmj@mail.dk
 

 

Niels Knudsen
Kirketjener
Tlf.: 2151 4315
Mail: kirketjenerdmj@mail.dk
 
 
Christian Præstholm
Organist
Tlf.: 5121 1360
Mail: organist.sct.morten@mail.dk
 
 
Kristian Melchior Echwald
Organist
Tlf.: 2078 9053
Mail: melchiorechwald@hotmail.com
 
 
Reelika Christensen
Kordegn
Tlf.: 8642 2921
Mail: rerc@km.dk
 

 

 

Peter H. Mathiasen
Kordegn
Tlf.: 8642 2921
Mail: phm@km.dk