Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Du kan læse mere om navngivning på borger.dk eller på Ankestyrelsens hjemmeside, hvor du også vil kunne finde lister over godkendte navne.

borger.dk

Ankestyrelsen

Barnet skal som udgangspunkt navngives digitalt via www.borger.dk . Er dette af en aller anden grund ikke muligt kan en navngivningsblanket rekvireres og sendes til kirkekontoret. Hvis I har fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive/signere anmeldelsen.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

 

CPR registret får automatisk besked om navngivningen.