Vielse

 

Dato og tidspunktet for vielse aftales med kirkekontoret.

Hvis du eller din kommende ægtefælle bor i Randers Kommune, skal I digitalt, inden vielsen, udfylde en ægteskabserklæring ved hjælp af jeres Mit-ID. Ægteskabserklæringen bliver automatisk sendt til kommunens Borgerservice.

Herefter udsteder Borgerservice en prøvelsesattest og sender den til jer.

Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret sammen med navne og adresser på to vidner til vielsen. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsestidspunktet.

Når aftale om vielse er skrevet i kalender sender kirkekontoret en bekræftelse. Vielser aftales oftest i god tid. Det er derfor ikke altid det kan oplyses, hvem af sognets præster der skal foretage vielsen.

Når præsten er på plads, sendes der endnu en besked til jer med præstens kontaktoplysninger. I samme besked bedes I selv rette henvendelse til præsten med henblik på at finde en tid til en vielsesssamtale. Ved dette møde fortæller præsten om vielsesritualet.

Der kan foretages kirkelig vielse, hvis blot den ene er medlem af folkekirken.

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med bryllupsdagen, kan dette gøres gratis inden vielsen finder sted og op til 3 måneder efter. Her er der et krav om et navnefællesskab. Ansøgning om navneændring skal foregå digitalt via borger.dk.