Lørdagsdåb

En lørdagsdåb er en gudstjeneste, der har dåben som overordnet tema. Salmer, bønner og prædiken handler om dåben og dens betydning. Dåbsfamilierne og faddere kan, hvis man har lyst, være med i planlægningen af gudstjenesten, vælge salmer og musik osv, så vi i fællesskab kan skabe en festlig og højtidelig dag.

En dåbsgudstjeneste varer en lille time - afhængig af hvor mange børn der skal døbes.

Der er mulighed for lørdagsdåb følgende lørdage:

2023
28. januar ved Marianne Vigen Smolarz
22. april ved Stine Tougaard
26. august ved Thomas Larsen
11. november ved Marianne Vigen Smolarz