Det er godt at synge.

Det er sundt for sjælen og sundt for kroppen.

Sct. Mortens Sangerlaug er en god start på dagen og er åben for alle.

Tid og Sted: Torsdag formiddage i Sct. Mortens Kirke kl. 10-11

Formålet er bl.a. at støtte og fremme fællessangen ved gudstjenesterne ved at ’løfte i flok’

Alle kan være med!

Der stilles ikke krav til din stemme, og der er ikke mødepligt. 

Alle synger efter evne, lyst og muligheder

 

På gensyn
Organisterne Christian Præstholm, 5121 1360 og Kristian Melchior Echwald, 2078 9053