Kirkekontoret

Åbningstider:
Mandag til fredag 9-13 og torsdag tillige 16-17.

Adresse:
Kirketorvet 10, 8900 Randers C

Kontaktoplysninger:
Telefon: 86 42 29 21
E-mail: jts@km.dk eller rerc@km.dk

På grund af personalets afholdelse af ferie er kontoret lukket følgende dage.

Fredag d. 5. juli
Mandag d. 22. juli
Mandag d. 29. juli

Hvis henvendelse drejer om udskrift af ny attest kan der rettes henvendelse til kirkekontoret ved Sct. Peders Kirke på tlf.: 8642 2403